Posts Tagged ‘Obligacion geotecnico’

  • És obligatori fer un estudi geotècnic per a construir un habitatge?

    Doncs la veritat és que si.. Des de l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació (2007), és obligatori fer un estudi geotècnic del terreny per a dissenyar correctament l’estructura i la fonamentació. Això és vàlid tant per a obra nova, com per a les reformes d’edificis que impliquin una modificació o afectació de l’estructura. Hi ha […]