CONTAMINACIÓ

El procés de gestió d’un episodi de contaminació, tant si és per a un sòl com per a aigües subterrànies, actualment es sol subdividir en 4 fases consecutives i perfectament diferenciades.

Les 3 primeres corresponen a les diferents parts del procés d’investigació i caracterització de la contaminació i la quarta, correspon al procés de recuperació del medi.

FASE 1: Fase de Reconeixement preliminar.

Correspon a la fase més incipient de la investigació. Dins d’aquesta hi ha inclòs els informes preliminars de situació (IPS) i els informes de situació (IS) definits al decret de Sòls Contaminats RD 9/2005.

Consta bàsicament d’un recull exhaustiu de tota la informació disponible, actual i històrica, referent a l’activitat potencialment contaminant, a l’emplaçament i a les substàncies contaminants.

Aquesta fase no inclou necessàriament la perforació del sòl ni el mostreig i analítiques del medi, però és totalment clau a l’hora de planificar l’abast de la següent fase i optimitzar-ne els costos.

 

FASE 2: Fase d’Avaluació Preliminar.

Correspon al següent nivell d’investigació. L’inici de la fase 2, pot ser conseqüència de la troballa d’algun indici de contaminació en una investigació de fase 1 i sovint s’inicia a partir de la reclamació de l’administració, o bé, en el moment d’una compra-venta, cessió o lloguer, d’un terreny o nau industrial.

Aquesta fase comporta tasques d’investigació insitu, que poden incloure la perforació de sondeigs, instal·lació de mecanismes de control i el mostreig i l’analítica dels sòls i les aigües.

Aquesta fase de la investigació permet tenir ja evidències clares de l’episodi de contaminació, àrea afectada, contaminants implicats, … i permet dissenyar correctament la següent fase.

 

FASE 3: Fase d’avaluació detallada.

La funció d’aquest fase és caracteritzar amb detall els focus contaminants, delimitar l’àrea de l’afecció i determinar si el risc és acceptable o no.

En cas que la conclusió final sigui que el risc és inacceptable, caldrà passar a la fase 4, que correspon a la fase de descontaminació.

 

FASE 4: Fase de recuperació.

Correspon a la fase de tractament i/o descontaminació. Pot ser més o menys complexa, en funció de les característiques de la contaminació, contaminats, àrea afectada, característiques del medi receptor…

Si les fases anteriors no s’han realitzat correctament, l’èxit del tractament de descontaminació pot restar molt compromès o inclús ser totalment inviable.

En els següents apartats trobaràs informació més detallada, ordenada en tres apartats diferents, que correspon a la contaminació del sòl, a la contaminació de les aigües i al cas especial de les estacions de servei de carburants, ja que en el nostre país (degut a l’enorme nombre d’emplaçaments), formen la principal font d’expedients de contaminació gestionats per l’administració.