GEOTÈCNIA EDIFICACIÓ

Coses que cal saber…

abans de contractar un estudi geotècnic

1 És obligatori fer un estudi geotècnic per a construir un edifici?

Doncs la veritat és que si..

Des de l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació (2007), és obligatori fer un estudi geotècnic del terreny per a dissenyar correctament l’estructura i la fonamentació.

Això és vàlid tant per a obra nova, com per a les reformes d’edificis que impliquin una modificació o afectació de l’estructura.

2 Hi ha alguna excepció? autopromotor, cases petites, naus industrials?

Pràcticament no..

La única excepció que preveu la llei, és per a l’edifici que compleixi les següents 5 condicions:

  1. Que sigui una edificació tècnicament senzilla.
  2. D’escassa entitat constructiva.
  3. D’una única planta.
  4. Que no tingui caràcter residencial o públic.
  5. Que no pugui afectar a la seguretat de les persones.

Bé.. és clar que potser caldria definir una mica millor això de «que no afecti a la seguretat de les persones», però des d’un punt de vista estricte, és evident que serà difícil trobar una edificació que no afecti a la seguretat de les persones…

De totes maneres, hi ha una bona notícia i és que un estudi geotècnic no és únicament un tràmit tècnic i administratiu, sinó que és un document totalment clau per a dissenyar la fonamentació de l’edifici amb seguretat i sobretot, ajustar els costos de construcció.

3 Que passa si decideixo fer el meu projecte sense l’estudi geotècnic?

D’entrada hauràs de trobar a un arquitecte que accepti assumir aquest risc.. Ja que en cas que sorgeixi alguna patologia a l’habitatge, ell en serà el màxim responsable.. (sigui de qui sigui la idea de no fer l’estudi geotècnic)..

I en el supòsit que’l trobis, les consequències dependran bàsicament del terreny: Si el teu terreny és bo, l’únic que passarà és que molt probablement estaràs llençant diners sobredimensionant la fonamentació.. i si el terreny és dolent, pot ser que estiguis prenent un risc excessiu…

4 Qui pot fer-me l’estudi geotècnic?

Doncs la resposta no és tan fàcil com semblaria. En principi la normativa diu que l’estudi geotècnic l’ha de fer un tècnic competent. I aquí s’acaba el que diu la normativa..

Això significa que qualsevol tècnic (llicenciat o enginyer) que en el seu pla d’estudis tingui almenys una assignatura que es digui «geotècnia, geologia o algo semblant», pot fer i signar un estudi geotècnic.

A la pràctica, la veritat és que en el mercat hi ha absolutament de tot, amb el títol de «estudi geotècnic». Evidentment, la recomanació és buscar a un especialista (que no per això serà més car..), preferentment amb títol de geòleg, enginyer geòleg, o inclús enginyer de camins (no sé si n’hi ha cap que s’hi dediqui).

En el mercat hi ha bàsicament 3 tipus d’empreses que es dediquen a fer estudis geotècnics:

1) Les empreses especialitzades (Recomanables);

2) Les empreses especialitzades, amb maquinària pròpia (Molt Recomanables): La majoria estan acreditades i solen oferir preus més competitius.

Penseu que actualment, en un geotècnic d’un habitatge unifamiliar (per exemple), el cost dels treballs de perforació i assaigs in situ poden representar un 60-80% del cost total del geotècnic i

3) Finalment hi ha un grup d’empreses de diversos tipus com poden ser laboratoris de formigó, químics, topògrafs, inclús conec a un arquitecte (amic meu), que es va comprar un penetròmetre (que per cert l’anomena màquina de sondeigs) i diu que fa estudis geotècnics.. Dins d’aquest grup, segur que hi haurà alguna excepció, però en general les que conec jo, ofereixen estudis d’una qualitat, com a mínim dubtosa.

5 Que és una empresa acreditada?

Una empresa acreditada com a laboratori d’assaigs de l’edificació, bàsicament és una empresa que la Generalitat (cas de Catalunya) et garanteix que disposa dels mitjans tècnics i de la maquinària necessària per fer un estudi geotècnic per a edificació.

A més, totes les empreses acreditades disposem (obligatòriament) d’un sistema de control de la qualitat dels treballs, basat en la norma ISO 17025, que és auditat anualment per la pròpia Generalitat.

A la pràctica, la veritat és que contractar una empresa acreditada no et garanteix disposar d’un bon estudi geotècnic (això depèn en gran mesura de la capacitat del tècnic que el redactarà i del nombre d’assaigs i sondeigs realitzats, entre d’altres), però almenys t’assegura que l’empresa disposa de maquinaria pròpia i per tant t’estalviaràs costos amb intermediaris.

Ara però.. això ja no és tant cert.. La última modificació del decret que regula l’acreditació de les empreses, ja no obliga a les empreses a acreditar-se en un àmbit complert.. sinó que permet que una empresa s’acrediti en un assaig concret.

A la pràctica això vol dir que actualment una empresa que tingui només un penetròmetre, pot acreditar-se en fer assaigs penetromètrics i tot i que, evidentment, no disposarà d’acreditació per fer sondeigs.. podrà publicitar la seva empresa, com una empresa acreditada. (Qui diu un penetròmetre, diu una brúixola per mesurar fractures, o el que se us acudeixi).

6 És obligatori visar l’estudi geotècnic?

Això és una novetat. Fins fa poc (finals del 2010), el codi tècnic obligava a visar l’estudi geotècnic en el col·legi professional. Però des de l’aprovació del decret sobre visat col·legial i la llei Òmnibus, ja no és obligatori el visat.

Això significa que és el client qui decideix si vol o no el visat. Si el vol, l’haurà de pagar… i sinó, doncs això que s’estalvia. Sincerament, si contracteu a una empresa suficientment seriosa i contrastada, és un cost que us podeu evitar amb total tranquil·litat, ara, si penseu arriscar a contractar segons quina empresa, pagueu el visat, que almenys porta inclòs una assegurança de responsabilitat civil professional… per si de cas…

Una última cosa: en cas que no el viseu, us recomano que sol·liciteu a l’empresa que us farà l’estudi geotècnic, una còpia de la pòlissa i del rebut de pagament al dia d’una assegurança de RC professional.

És molt, molt important.. que la RC cobreixi específicament la responsabilitat civil professional. Moltes empreses tenen contractada una pòlissa de RC que no cobreix la professional i aquestes pòlisses no serveixen de res, si el vostre habitatge pateix algun dany degut a una mala execució de l’estudi geotècnic.

7 Que és, que conté i per a què serveix un estudi geotècnic?

Tal i com ja hem dit, en un estudi geotècnic hi ha totes les dades del terreny necessàries per a dissenyar la fonamentació i l’estructura de l’edifici, però a més, hi ha moltíssima informació complementària de l’excavació del terreny, la seva estabilitat, l’agressivitat del sòl envers al formigó, la sismicitat, la permeabilitat del sòl, la posició del nivell freàtic, l’expansivitat de les argiles…

Explicar, encara que sigui amb poc detall, el contingut d’un estudi geotècnic, ens portarà una mica més de temps i dedicació, així que ho farem a través del blog del nostre web, on trobareu de forma ordenada, molta informació pràctica amb casos reals, normatives, assaigs, …