SÒLS CONTAMINATS

Sabies que si compres un terreny contaminat passes a ser el responsable de la contaminació?

Efectivament, la llei 10/1998 de Residus diu: Estaran obligats a realitzar la neteja i recuperació del sòl, els causants de la contaminació, que quan siguin varis respondran de forma solidaria i subsidiàriament (per aquest ordre), els posseïdors dels sòls contaminats i els propietaris no posseïdors.

Per aquest motiu és molt important que abans de realitzar una operació de compra-venta, cessió o lloguer d’un terreny (o nau) industrial, es realitzi un estudi del subsòl per a conèixer l’estat de la contaminació del sòl i en cas necessari l’estimació del cost de la descontaminació, ja que òbviament, caldria deduir-ne aquest cost del valor de la transacció.

L’estudi de la contaminació del subsòl, al nostre entendre, ha de ser suficient per esclarir qualsevol dubte sobre la qualitat ambiental del sòl.

Aquest estudi coincidiria amb la Fase 2 del procés de caracterització d’un sòl contaminat (Avaluació Preliminar) i és imprescindible que inclogui un adequat i extensiu pla de mostreig, que permeti:

  1. Detectar i identificar la presència d’elements contaminants en el subsòl.
  2. Acotar l’àrea i el volum de terreny afectat.
  3. Valorar la possible afecció a les aigües subterrànies.
  4. Estimar el possible cost de la intervenció de descontaminació.

T’ajudem a fer viable el teu projecte industrial

En aquest web, també pots trobar un blog on anirem incloent informació que et pot ser útil,  referent a la contaminació del sòl i de les aigües, normativa, assaigs, tècniques de remediació..