ACREDITACIÓ

Acreditació

GEOCAM Geologia i Geotècnia SL, és un laboratori d’assaigs pel control de la qualitat de l’edificació, registrat a la Generalitat de Catalunya (0386E/56071/2011), per mitjà de la Declaració Responsable Número L0600158 presentada el 16 d’agost del 2011.

Els assaigs declarats es poden trobar a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat http://habitatge.gencat.cat/

Qualitat

En compliment del decret 410/2010 de 31 de març, pel qual es desenvolupen els requisits exigibles als Laboratoris d’Assaig pel Control de Qualitat de l’Edificació, GEOCAM SL TÉ IMPLANTAT I ACTUALITZAT UN SISTEMA DE CONTROL DE LA QUALITAT, BASAT EN LA NORMA UNE-EN ISO/IEC 17025, anualment auditat per la Generalitat de Catalunya.

Si remenes pel nostre web, a part de l’apartat amb coses que hauries de saber abans de contractar un estudi geotècnic, podràs trobar també un blog que anirem omplint amb informació pràctica sobre geotècnia, assaigs, normatives, exemples, casos reals…